Perfect Pour Gooseneck Kettle - 34 oz / 1000 ml

34.95